Boudewijnvangorp

LET OP: NIEUW CORRESPONDENTIE ADRES

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Richt al uw correspondentie (inclusief subsidieaanvragen) tot ons per e-mail.

De stichting ondersteunt middels kleine donaties initiatieven en organisaties in Midden-Brabant die het sociale en culturele welzijn bevorderen.

Wie ondersteunen we?
De door de stichting ondersteunde organisaties zijn divers van aard: amateurgezelschappen, gildes, kerkgenootschappen, organisatoren van evenementen, ouderverenigingen van scholen, scouting, maar soms ook professionele organisaties.

Wat ondersteunen we?
Ook dat is heel gevarieerd. Het gaat om een bijzondere voorstelling of project; een kunstwerk of een restauratie, een bijdrage voor uniformen, etc.. De laatste jaren proberen we wel meer te focussen op projecten die te maken hebben met armoedebestrijding.

Hoe ondersteunen we?
We schenken een klein bedrag. De gemiddelde schenking ligt tussen de € 500 en € 2.500. Dat is vaak voldoende om samen met andere middelen een project doorgang te laten vinden. Het is belangrijk dat de ontvangende organisatie ook andere bronnen aanspreekt.

Wanneer ondersteunen we?
Er moet een aanvraag per e-mail liggen, voor een concreet project, met duidelijke financiële onderbouwing.  Er kan achteraf om gedetailleerde verantwoording gevraagd worden. Als een project niet door kan gaan om welke redenen dan ook, wordt geen subsidie verleend. Eventueel reeds uitbetaalde bedragen moeten terugbetaald worden.  Organisaties worden in principe niet meerdere jaren achtereen ondersteund, om te voorkomen dat ze afhankelijk van ons zouden worden.

Onze middelen zijn beperkt. Dat betekent dat we altijd keuzes moeten maken. Daarom kunnen projecten die wél voldoen aan de criteria toch niet gehonoreerd worden.

Wanneer besluiten we?

Het bestuur vergadert altijd in de 3e, 6e, 9e en 12e maand van het jaar. Het is handig om daar met een subsidie-aanvrage rekening mee te houden. Zorg dat uw aanvraag in de maand ervoor bij ons binnen is, dan volgt het snelst een besluit.